Nasi Klienci

Kontakt

"BILD PRESSE POLSKA Sp. z o.o." Sp. k.
ul. Żwirki 17, 90-539 Łódź

Numer KRS: 0000323070 (Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział KRS),
NIP: 727 25 84 183,
REGON: 473138090

Sekretariat Księgowość
tel. +48 42 6362632 wew. 77 tel. +48 42 6362632 wew. 26
tel/fax. +48 42 6373397 tel/fax. +48 42 6373397
e-mail. sekretariat@bildpresse.pl e-mail. a.olasik@bildpresse.pl

 

Dział Sprzedaży Dział Traffic
tel. +48 728 520 829 tel. +48 600 925 214
e-mail. handlowy@bildpresse.pl e-mail. traffic@bildpresse.pl

 

Dział Rozwoju Biznesu Dział Informatyki  
tel. +48 42 6362632 wew. 14 tel.         +48 42 6362632 wew. 30      
e-mail. p.piotrowska@bildpresse.pl e-mail. di@bildpresse.pl